Det handler om at tage ansvar!

Som markedsleder, går vi i Elgiganten meget op i at tage ansvar – ikke kun lokalt og i forhold til vores egne mål, men også for den bredere befolkning og globale målsætninger. Vi har en strategi med særligt fokus på fire ansvarsområder; vi vil først og fremmest tage ansvar for vores forretningspraksis, vi vil tage ansvar for vores medarbejdere og deres arbejdsmiljø. Derudover vil vi tage ansvar for miljøet og vores værdikæde. Til sidst vil vi tage ansvar for at gøre den fantastiske teknologiske verden tilgængelig for alle. Vores ansvarsstrategi skal bidrage til FN’s verdensmål, hvor vi særligt har fokus på at reducere ulighed, sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, bæredygtig energi, klimaindsatser, anstændige jobs og økonomisk vækst samt partnerskab for handling.

Ansvarlighed er en central del af Elgigantens fundament, som kommer til udtryk i både vores vision og værdier. Derfor har det også været naturligt for os løbende at starte initiativer og projekter der har fokus på ansvarlighed. Du kan læse mere om vores CSR-indsatser i vores CSR-rapport eller nedenunder, hvor tre af vores CSR-projekter er beskrevet. 

Elgiganten foundation

Ingen skal havne udenfor!​

Det ligger dybt i Elgigantens kultur at hjælpe dem, der ikke selv har mulighed for at følge den teknologiske udvikling i samfundet – og vi har en teknologikløft i samfundet. Derfor har vi startet et initiativ med vores egen fond, Elgiganten Foundation, der har netop dette formål. Elgiganten Foundation støtter både lokale, nationale og globale aktiviteter – blandt andet gennem donationer af økonomiske midler, produkter og vejledning. Vores initiativ skal sikre de bedste forudsætninger for, at alle kan følge med den digitale udvikling og på den måde sikre lige muligheder for alle. Projektet er et naturligt tiltag for os – i forlængelse af vores vision om, at alle skal være en del af ”The Amazing World of Technology”.

Den primære indkomstkilde til Elgiganten Foundation kommer fra salget af vores bæreposer. Når du køber en plasticpose i en af vores butikker, går al overskud fra salget til fonden. En anden indkomstkilde er sponsorbidrag, lokal finansiering og donationer fra nogle af vores partnere.

Donationerne bliver uddelt på baggrund af ansøgninger fra medarbejdere i vores 38 varehuse. Alle medarbejdere kan søge om midler til en lokal organisation, institution eller lignende. Nedenfor kan du se nogle af de tidligere års aktiviteter, som Elgiganten Foundation har støttet.

Skolestarthjælp

Hvert år har 65.000 børn i Danmark deres første skoledag. Den første side i skolelivets bog skrives denne dag, og vil være et velskrevet minde for livet. For de fleste. Desværre er dagen for mange fattige børn og deres forældre, ikke en dag man glæder sig til.

Alle fortjener en god skolestart

Skolestarthjælp er et initiativ målrettet familier, som ikke har råd til at give deres børn en skolestart med ny taske, penalhus og hvad der ellers hører til. Samarbejdet bygger på et initiativ om at hjælpe Danmarks fattigste og mest udsatte børn med at få en god og værdig start på deres skoleliv og uddannelse. Elgiganten har i en lang årrække samarbejdet med Dansk Folkehjælp omkring indsamlingen til julehjælp, der hjælper udsatte børnefamilier. Som noget nyt er vi også begyndt et samarbejde omkring Skolestarthjælp.

Stigende behov for Skolestarthjælp

Sidste år deltog vi med et tilskud til indkøb af tablets til de i alt 600 familier, som havde søgt om skoletasker. I år har det vist sig, at behovet er steget og hele 1.000 familier har i denne omgang søgt hjælp. Det behov vil vi naturligvis rigtig gerne både lytte til og hjælpe med at dække. Derfor har vi i år valgt at donere 1.000 tablets – til glæde for de mange børn, som venter spændt på at starte i skole efter sommerferien.

“I 2020 deltog vi med et tilskud til indkøb af tablets til de i alt 600 familier, som havde søgt om skoletasker. I år har det vist sig, at behovet er steget og langt flere familier har søgt om hjælp.
Det behov vil vi naturligvis rigtig gerne både lytte til og hjælpe med at dække. Derfor har vi i år valgt at donere 1.000 tablets – til glæde for de mange børn, som venter spændt på at starte i skole efter sommerferien.
En donation, der glæder mig meget, da vi får mulighed for at arbejde aktivt med vores målsætning om at sikre alle lige adgang til teknologi. Men mest af alt fordi vores donation vil hjælpe mange børn til en skolestart på lige fod med deres klassekammerater”

Peder Stedal, Adm. direktør

Tidligere donationer

Julehjælp

Alt for mange børn har en fattig jul uden julemad og -gaver og det vil vi i Elgiganten gerne være med til at sætte en stopper for. Derfor har vi indgået et samarbejde med Dansk Folkehjælp og Ekstrabladet, hvor vi hvert år samler ind til julehjælpen, som bliver uddelt til fattige børnefamilier i Danmark. Julehjælpen har til formål at bidrage til mindre ulighed og sørge for, at børn fra fattige familier får en god jul med julemad og gaver.

Elgigantens indsamlingen til julehjælpen finder sted hvert år i november og december, hvor du, både i netbutikken og fysiske butikker, har mulighed for at donere 25 kr. der går ubeskåret til det gode formål.

På trods af det stigende udbud af velgørende indsamlinger, oplever vi en stigende opbakning til julehjælpen fra vores fantastiske kunder. Vi kan derfor år for år hjælpe flere og flere udsatte familier, som ellers ville stå overfor en fattig jul.

”Det er det en fornøjelse at være med til at samle ind til så godt et formål, der kan hjælpe og glæde mindre bemidlede familier i julen – alle børn fortjener en hyggelig jul.”
Lærke

Miljøansvar

I Elgiganten har vi sat os tre miljømål, der skal hjælpe os i mål med mere
bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre og bæredygtig energi

Miljøvenlig
teknologi & produkter

Det er vigtigt for os, at vores produkter bliver produceret under acceptable forhold med minimale emissioner og brug af farlige stoffer, der forurener miljøet og at produkterne ikke indeholder skadelige stoffer eller bidrager til forurening under brug. Vi ønsker at bidrage til længere levetid for produkterne og derfor tilbyder vi opgraderinger, services og rådgivning om brug og vedligeholdelse af produkterne.  

Klimasmarte løsninger
i vores varehuse

Det er vigtigt for os, at vores produkter bliver produceret under acceptable forhold med minimale emissioner og brug af farlige stoffer, der forurener miljøet og at produkterne ikke indeholder skadelige stoffer eller bidrager til forurening under brug. Vi ønsker at bidrage til længere levetid for produkterne og derfor tilbyder vi opgraderinger, services og rådgivning om brug og vedligeholdelse af produkterne.  

Miljøeffektiv
logitisk

Det er vigtigt for os, at vores produkter bliver produceret under acceptable forhold med minimale emissioner og brug af farlige stoffer, der forurener miljøet og at produkterne ikke indeholder skadelige stoffer eller bidrager til forurening under brug. Vi ønsker at bidrage til længere levetid for produkterne og derfor tilbyder vi opgraderinger, services og rådgivning om brug og vedligeholdelse af produkterne.  

”Jeg synes det giver virkelig god mening at tage penge for vores plastikposer. Det har gjort en enorm forskel i forhold til vores plastikforbrug.” ​

Caroline

Genbrug af materialer

Vi ønsker at gøre en forskel for miljøet og derfor vil vi gøre det endnu nemmere for vores kunder at tage miljøvenlige valg.

I forbindelse med vores fokus på bæredygtighed og miljøansvar, har vi særligt fokus på genbrug af materialer, så vi mindsker vores aftryk på miljøet og får mest mulig ud af vores ressourcer. Materialerne i gamle elektroniske apparater er næsten fuldstændig genanvendelige og derfor er det vigtigt at håndtere disse rigtigt. Derfor tager Elgiganten imod alle former for gamle elektroniske apparater, så de kan blive håndteret miljømæssigt korrekt og sendt til genanvendelse.

Det betyder, at du kan tage forbi en af Elgigantens varehuse, i butikkens åbningstid, og kvit og frit aflevere din gamle vaskemaskine eller dine gamle batterier – også selvom du ikke har købt det hos Elgiganten. Vi tilbyder også en betalt service, hvor vi kommer og afhenter dit gamle udstyr i dit hjem.

hVORFOR TAGER VI PENGE FOR POSERNE?

Vi arbejder hele tiden på at blive mest mulige miljøvenlige og reducere vores miljøpåvirkning. 

Derfor begyndte vi i 2017 at tage penge for vores plastikposer, med håbet om at reducere plastikforbruget. Alene det første år sparede dette tiltag miljøet for ca. 31 ton plast – en reduktion i forbruget af plastikposer på 75 procent. Derudover arbejder vi løbende på at gøre vores plastikposer mere bæredygtigt ved hjælp af genbrugsplast. I dag består poserne ca. af 50 procent genbrugsplast.

Overskuddet fra salget af vores plastikposer går til Elgiganten Foundation, som støtter gode formål.

Læs mere om jagten på den perfekte bærepose.