Vores arbejde med Bæredygtighed

”Med stadigt stigende fokus på global opvarmning, klimaforandringer, forurening og madspild, har miljøbevidsthed aldrig været vigtigere. Som markedsleder er vi i Elgiganten også optaget af at tage ansvar. Ikke kun lokalt eller i forhold til vores egne mål, men også i forhold til den bredere befolkning – og vores kunder.

En del af vores strategi fokuserer derfor også helt naturligt på, hvordan vi tager ansvar for miljø og vores værdikæde. Men en strategi har ringe effekt, hvis ikke den følges op af handling. Derfor glæder det mig, at vi både på koncern- og landeniveau er godt i gang – og har været det længe. Det viser, at bæredygtighed ikke bare er et populært emne vi alle taler om, men noget vi arbejder aktivt med.”

Peder Stedal, Adm. direktør

ambitioner

Det er vigtigt at se arbejdet med bæredygtighed som en rejse uden en egentlig destination.
Med bæredygtighed når man nemlig aldrig helt i mål: der vil altid være plads til forbedringer – i Elgiganten, i branchen og i samfundet generelt.
I Elgiganten har vi store ambitioner for vores arbejde med bæredygtighed. Det indrømmer vi gerne. Men vi tror på, at vi vil lykkes.

CO2-neutral drift
& grønne produkter

Med denne ambition vil vi arbejde på at nedbringe vores CO2-aftryk til et punkt, hvor vi slet ikke sætter et aftryk. Det vil vi for eksempel gøre ved at overvåge vores energiforbrug og gennem mere bæredygtig logistik.  

Samtidig ønsker vi at tilbyde vores kunder et bæredygtigt valg i hver eneste af vores produktkategorier. I forlængelse af det har vi indgået et samarbejde med EcoVadis, der følger op på vores leverandørers arbejde med miljø, etik og socialt ansvar. Dette samarbejde gør det lettere for os at følge op på leverandørerne, og samtidig nemmere for vores kunder at vide, hvordan varer er produceret.

100%
reparerbar​

At producere nye produkter kræver både mange ressourcer og store mængder strøm. Derfor er noget af det, der kan bidrage allermest til at sikre en bæredygtig fremtid, at vi bliver i stand til at forlænge produkters levetid. Samtidigt ønsker vi, at vores kunder selv – eller med vores hjælp – kan udskifte reservedele med nye dele og forlænge brugen af og glæden ved deres produkt.

Et godt eksempel herpå er den Fairphone vi forhandler. Den tillader både at udskifte reservedele, men samtidig opgradere til ny model, blot ved udskiftning af enkelte dele.

100%
genanvendelig

Elektronik er lavet af dyrt materiale, sparsomme ressourcer og indeholder til tider også skadelige stoffer. Derfor er vores ambition, at vi fremadrettet både formår at håndtere al vores elektronikaffald på forsvarlig vis, men også bliver i stand til at genanvende al skrottet elektronik. Over tid vil vi derfor arbejde på at sikre, at ikke mindre end 100% af den mængde produkter vi sælger bliver indsamlet igen, håndteret forsvarligt og genanvendt.

Et skridt på vejen hertil er blandt andet vores eksisterende Secure Collect system, som findes i samtlige af vores varehuse. Det er både et indsamlingssystem til udtjent elektronik, men også et system, der hjælper vores kunder med at komme af med privat og personfølsomt data – på sikker og forsvarlig vis.

Secure collect

I Elgiganten ønsker vi at gøre det lettere for vores
kunder at komme af med elektronikaffald
på en miljørigtig og forsvarlig måde. 

Vi har i en lang årrække taget gratis imod alle former for elektronikaffald – uanset, hvor produkterne måtte være købt. Vi har sørget for, at elektronikaffald og -skrot er blevet håndteret på en miljørigtig måde, hvad end det skulle skrottes eller genanvendes. Secure Collect er et tiltag, der gør det endnu nemmere og mere sikkert for vores kunder at komme af deres elektroniske affald.

Nem og sikker genanvendelse

Vi vil gerne hjælpe vores kunder med at træffe miljørigtige valg – uden at det skal være besværligt og dyrt. Derfor har Elgiganten i samarbejde med Recipo, et svensk retur- og genbrugssystem, udviklet et indsamlingssystem der gør det nemt og sikkert at sende gammel dataholdig elektronik til genanvendelse. Vores indsamlingssystem, Secure Collect, består af aflåste og plomberede containere, der står nemt tilgængeligt i alle vores 38 varehuse. Containerne er designet således, at det ikke er muligt at række en hånd ind i containeren efter den indleverede elektronik. Først når containerne er kørt til genbrug, kan de åbnes af autoriseret personale i et sikkert lokale, hvor al data bliver slettet på ansvarlig vis. På den måde sikrer vi os, at vores kunder trygt kan aflevere deres elektronikaffald.

Åbenlyse fordele ved genanvendelse

I Elgiganten vil vi hjælpe, hvor vi kan!
For os er det afgørende, at vi bliver bedre til at genanvende og genbruge gammel og udtjent elektronik. 

På den måde påvirker vi vores klima, miljø og natur langt mindre. Derfor har vi udviklet vores Secure Collect-indsamlingssystem, der har til formål at hjælpe vores kunder med at træffe det miljørigtige valg – uden store omkostninger og uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Vil du vide mere?

Synes du, som os, at det er superspændende, hvordan gammel elektronik kan få nyt liv? Så kan du læse mere om vores indsamlingssystem og Recipo.

vidste du...

“Hvert år indsamler Elgiganten-koncernen mere end 30.000 tons elektronisk affald,
hvilket er en nordisk rekord.”

35 års

garanti

Forlænget levetid på produkter skal
sikre en mere bæredygtig fremtid

Bo Jensen,
Sales Manager Kitchen & Interior

“Det glæder mig, at vi kan tilbyde vores kunder denne imponerende garanti som virkelig understreger, at vi står inde for kvaliteten af vores produkter. Jeg er stolt af, at vores strategi om at mindske vores CO2-aftryk nu kommer til udtryk i et helt konkret initiativ, der samtidig gavner vores kunder.“

Vi garanterer
lang levetid på dit køkken!

En vigtig del af vores arbejde handler om at sørge for, at de produkter vi sælger er af god kvalitet, så de kan holde i mange år. Som en del af vores arbejde med at sikre god kvalitet har vi valgt at udvide garantiordningen på vores køkkenerDet betyder, at vi giver vores kunder 35 års garanti på køb af et Epoq-køkken eller – bryggers foretaget efter 1. november 2020.

Kvalitet & bæredygtighed
går hånd i hånd

Som en del af vores arbejde for en mere bæredygtig fremtid arbejder vi hele tiden på at finde nye løsninger, der kan forlænge vores produkters levetid. På den måde kan vi nemlig nedbringe produktionen af nye produkter, som koster miljøet en masse ressourcer. Et af vores fokusområder er reparation af produkter, som skal gøre det nemmere for vores kunder selv at reparere produkter. 

Elcare

Som et led i Elgigantens bidrag til bæredygtighedsagendaen, arbejder vi aktivt med at finde løsninger,
der gør det nemmere for vores kunder at træffe bæredygtige valg. Derfor har vi skabt Elcare!

Det skal være nemt
at vælge miljørigtigt​

Med et stigende fokus på global opvarmning, klimaforandringer og forurening har bæredygtighed aldrig stået højere på agendaen. Som markedsleder er vi i Elgiganten naturligvis optaget af at tage ansvar – ikke kun lokalt, men også for den bredere befolkning og vores kunder. Derfor arbejder vi løbende med nye tiltag der kan gøre det nemmere for vores kunder at træffe bæredygtige valg. Ét af vores tiltag, der skal gøre det nemmere at vælge miljørigtigt, er Elcare-universet.

Elcare Nordic er et nordisk koncept for service og reparation, der servicerer Elgiganten i Danmark, Norge, Sverige og Finland med korte reparationstider og et bredt udvalg af services.  

Du kan se mere til Elcare-universet her.

Elcare giver
flere muligheder

Elcare er skabt som et separat univers under elgiganten.dk, hvor vores kunder kan købe millioner af dele og reservedele, som passer til vores produktportefølje. Med Elcare kan vi derfor tilbyde vores kunder en mulighed for selv at reparere eller opgradere deres elektroniske udstyr – og dermed forlænge produktets levetid. Med andre ord hjælper Elcare vores kunder med at træffe miljørigtige valg.  

VI tager gratis imod
dit elektronikskrot

Når vores kunder køber en ny elektronikvare, står de samtidig med en overvejelse om, hvordan de skiller dig af med den gamle vare. Da der findes miljøskadelige stoffer i både små mobiltelefoner og store køleskabe, er det vigtigt, at udtjent elektronik og hvidevarer behandles korrekt. På den måde bliver miljøbelastningen ved at kassere produkter så lav som mulig.

For at hjælpe kunder og miljø med forsvarlig håndtering af elektronisk skrot tager alle Elgigantens varehuse gratis imod alle elektriske produkter og brugte batterier. Ved levering af et nyt produkt fra Elgiganten tilbyder vi også at tage det gamle produkt med retur og sikre, at den udtjente elektronik bliver håndteret forsvarligt. Læs mere om denne service her.

Sådan foregår det

Alle produkter, som returneres til Elgiganten, hentes af ERP Danmark og køres til Stena Recycling i Danmark. Først miljøsaneres alt affaldet og farlige stoffer fjernes. Derefter bliver affaldet kværnet, og de forskellige råmaterialer sorteres. En stor del af materialet genbruges som ’råvarer’ i nye produkter, blandt andet til produktion af nye elektriske produkter.

Miljø
retur

Energimærkning

EU’s nye energimærkning, som trådte i kraft den 1. marts 2021,
er beregnet til at give forbrugere oplysninger om produkters energiforbrug. 

Den tidligere energimærkning begrænsede nemlig udviklingen af energibesparende teknologi: i takt med, at produkter i stigende grad blev forbedret med energibesparende teknologi, endte mange hvidevarer samtidig med at blive placeret øverst på skalaen, A til A +++.  Derfor blev et nyt energimærke, på en ny skala med større intervaller mellem energiklasser, introduceret. Dette for at gøre det lettere for vores kunder at sammenligne produkter. 

På Energistyrelsen.dk kan du læse mere om krav til energimærkning samt få et overblik over, hvilke produkter ordningen indbefatter. 

Torben Førsterling
Sales Manager Home

“Den nye energimærkning har givet os mulighed for at vejlede vores kunder mere præcist og har givet vores kunder et bedre overblik. Samtidig har opdateringen flyttet nutidens bedste produkter ned på skalaen, så de ligger mere midt på. Det har givet plads til forbedringer øverst så endnu mere miljøvenlige produkter kan introduceres.”

Hvad gør vi i elgiganten?

Et varehus fyldt med elektronik bruger meget energi.  Det siger næsten sig selv, når man både skal vise, hvad produkterne kan, og samtidig skal tilbyde kunder og medarbejdere et godt indeklima i et stort varehus. Men hos Elgiganten tager vi vores ansvar for bæredygtighed alvorligt. Derfor har vi i mere end 10 år samarbejdet med leverandører på området for at spare energi og ressourceforbrug overalt, hvor det er muligt. Det gælder blandt andet LED-belysning, intelligent klima-regulering og mindre forbrug af varme og vand.

Faktisk har vi formået at skrue ned for især elforbruget, så vores varehuse i dag bruger 30 procent mindre strøm end for 10 år siden.

Blandt de mest energi-
effektive varehuse i Danmark

Elgigantens varehuse er blandt de mest energieffektive varehuse i Danmark. Med vores landsdækkende energistyringssystem kan vi døgnet rundt overvåge energiforbruget i hele 29 af vores 38 varehuse. Resten får energistyring i løbet af 2022. Energistyringen bruger vi til en løbende dialog med varehuscheferne om forbrug og sparemuligheder. På den måde sparer hvert varehus, hvad der svarer til 3-4 husstandes årlige elforbrug. Dermed skaber vi både økonomiske og miljømæssige gevinster.

I varehusene bruger vi kun energi på varme og køling i åbningstiden, hvor vi sørger for at holde ca. 22 graders varme. Resten af døgnet bruger vi nattetemperaturen udenfor til at regulere temperaturen i varehuset. Efterhånden har de fleste af vores varehuse fået installeret et såkaldt CTS-anlæg, som gennem konstante målinger styrer indeklimaet. CTS anlæggene er designet specielt til Elgigantens behov og kan balancere varme, ventilation og køling, så de tre dele spiller sammen og bruger mindst mulig energi. Vores mange elektronikprodukter i udstillingsområderne styres også, så de kun er tændt i åbningstiden.

Det samme gælder vores belysning. Det hele foregår i samspil med vores energistyringssystem. Elgiganten indførte i øvrigt energibesparende LED-belysning i det første varehus i 2013. I dag har 22 af vores 38 varehuse fuld LED-belysning, mens de øvrige 16 varehuse får fuld LED-belysning senest i 2023.

Det skyldes energistyring og vores årvågne energiambassadører i varehusene. Fra 2014 til 2020 har Elgiganten fået 58 procent flere varehuse, mens det samlede elforbrug i varehusene kun er steget med 16 procent.

Endelig benytter vi i Elgiganten kun el fra leverandører, der garanterer 100 procent vedvarende energi gennem vind-, sol- og vandkraft.

Alle vores varebiler
kører på biodielsel i 2022

Transport af varer er årsag til en stor del af CO2-udfordringen. Derfor har Elgiganten sat sig for at gøre en forskel, hvor vi kan for at nedbringe vores aftryk – for vores egen skyld, branchens og samfundet generelt. Senest i 2022 har vi udskiftet vores varebiler, så de alle kan køre på biodiesel. Vi har allerede udskiftet fire af vores 12 biler, og senere i 2021 får vi de næste fire biler. Biodiesel er fremstillet af vegetabilsk olie og reducerer CO2-udledningen i forhold til almindelig diesel.

Vi opfordrer også vores partnere, som kører varer for os, til at skifte til biodiesel. Samtidig vil vi gerne gøre det enkelt for både vores egne chauffører og vores partnere at tanke med CO2-venligt brændstof, hvorfor vi nu er ved at etablere vores eget tankanlæg med biodiesel på vores logistikcenter i Glostrup.

Vi kører mere effektivt
I 2020 indførte Elgiganten et nyt it-system, der planlægger bilernes daglige ruter. Systemet får oplyst de adresser, som vi skal levere varer til, og beregner den mest effektive rute med så få kilometer som muligt for hver eneste bil.

Vi planlægger lokal distribution
Online-salget af varer er steget markant de seneste år – og dermed er behovet for at levere varer direkte fra vores logistikcentre i Glostrup og Tilst ved Århus blevet væsentligt større. Vi vil gerne gøre bilernes køreture fra vores logistikcentre til modtagerne kortere, og derfor planlægger vi at etablere et nyt lokalt distributionscenter. Det kan spare op mod 200 kilometers kørsel om dagen pr. bil.

Fremtidsplaner

Intelligent energistyring
Selvom vi har arbejdet med bæredygtighed i mere end 10 år, så stopper vi ikke her. Vi har konstant fokus på, hvordan vi kan nedbringe vores CO2-aftryk yderligere og hvad de næste skridt på energisparefronten skal være. Syv af vores ældste varehuse får i løbet af det næste år intelligent energistyring. Det er varehusene i Esbjerg, Nørrebro, Holstebro, Sønderborg, Nykøbing F, Køge og Fisketorvet.

Hvert varehus kan spare 130.000 kwh i elforbrug pr. år – hvilket svarer til 25 familiers årlige elforbrug.

Optimering og nytænkning
Vi arbejder også på at optimere klimaet i flere af de ældre varehuse. Det gælder både optimering af ventilationsanlæg og en endnu mere effektiv styring fjernvarmeforbruget. Og så undersøger vi mulighederne for at kunne tænde og dæmpe belysningen alt efter, hvor vores kunder befinder sig i vores varehuse.

Solenergi og ladestandere
Anlæg til solenergi på nybyggede varehuse er også i vores idé-katalog. Endelig begyndte vi, for tre år siden, at etablere ladestandere til elbiler ved vores varehuse, og i løbet af få år kan vi tilbyde denne mulighed ved alle vores varehuse landet over.

CSR rapport

CORPORATE - SOCIAL - RESPONSIBILITY

Ansvarlighed er en central del af Elgigantens fundament, hvilket kommer til udtryk i både vores vision og værdier. Derfor har det også været naturligt for os løbende at starte initiativer og projekter der har fokus på ansvarlighed. Du kan læse mere om vores CSR-indsatser i vores CSR-rapport.

elgiganten foundation

I Elgiganten arbejder vi ud fra visionen “We help everyone enjoy amazing technology”. Derfor er det vigtigt for os at hjælpe dem, der ikke selv har mulighed for at følge den teknologiske udvikling i samfundet. I 2017 startede vi derfor vores egen fond, Elgiganten Foundation, der har netop dette formål. Elgiganten Foundation støtter både lokale, nationale og globale aktiviteter – blandt andet gennem donationer af økonomiske midler, produkter og rådgivning.

Digital eksklusion

Siden 2008 er Elgiganten hvert år udkommet med en rapport kaldet “Tech Trouble.” Rapporten identificerer en række udfordringer, som opstår i forbindelse med den rivende teknologiske udvikling. Særligt ’digital eksklusion’ er noget, som rammer flere befolkningsgrupper, blandt andet ældre, handikappede og økonomiske trængte familier. Rapportens tal og data er derfor noget vi arbejder aktivt med: dels for at mindske denne ulighed, der ses i samfundet og dels for at sikre alle adgang til viden om bæredygtighed og miljørigtige produkter i elektronikbranchen.